„Vzdělaná a svobodná společnost“

Nadační Fond Podnikatelů byl založen členy Prague Business Club a jeho posláním je podporovat projekty přispívající ke kultivaci české společnosti, prohlubovat vzdělanost lidí, jejich občanská práva a svobody. Nadační fond je otevřen spolupráci a finanční podpoře dalších podnikatelů po celé ČR, kterým není lhostejný stav české společnosti a mají zájem pomoct.

Podporujeme projekty


VEŘEJNÉ A BYTOVÉ PŘEDNÁŠKY

s českými lektory a osobnostmi
Cílem projektu je formou veřejných přednášek a bytových seminářů, které vedou lektoři a významné české osobnosti, přispět k rozvoji vzdělanosti lidí po celém území ČR. Organizátoři takových setkání v jednotlivých regionech ČR zajišťují vhodný prostor, minimální počet 20 účastníků a domlouvají téma, které zajímá místní komunitu. Nadační fond zajišťuje odpovídajícího řečníka, náklady na jeho dopravu a honorář.

VIZE PRO ČESKO

Rada ekonomických expertů
Cílem projektu je dát dohromady nejlepší ekonomy naší země, aby na základě odborných debat a kvalifikovaných analýz naformulovali účinnou ekonomickou vizi pro ČR, jejíž realizace by významně posunula naši zemi směrem k prosperitě a lepší kvalitě života pro každého občana. Projekt počítá se silnou mediální podporou, následným zájmem lidí, na což budou muset pozitivně reagovat i politici k jejímu prosazení do reality.

PÁTEČNÍCI

posilování významu českých elit pro společnost
Cílem projektu je pořádání uzavřených diskusních setkání mezi zástupci českých elit, tříbení jejich názorů na aktuální problémy ve společnosti, hledání řešení, generování originálních myšlenek a jejich distribuce široké veřejnosti. Hlavním smyslem je posilování českých elit a jejich pozitivního dopadu na celou společnost.

VZDĚLÁVACÍ VIDEOBANKA

moderní forma vzdělávání
Cílem projektu je soustředit inspirativní myšlenky českých profesorů, lektorů a osobností na jedno místo a formou videí a seminářů jejich distribuce širokému spektru české společnosti. Smyslem je vzdělávat a kultivovat české občany směrem k odpovědnosti za sebe a celou naši zem, prohlubovat jejich kreativitu, osobní svobody a prodemokratické chápání.

Příběh zakladatele nadačního fondu

Již téměř 17 let propojuji zajímavé lidi kolem sebe a vždycky se raduji a doslova žasnu nad tím, kolik důležitých nových věcí mezi nimi vzniká. Jsem zakladatelem Prague Business Club, který se stal místem setkávání úspěšných českých podnikatelů a dalších významných osobností. Nebyla to vždy jednoduchá cesta, ale vždycky jsem dbal na to, aby byl klub živým a inspirativním místem, kde se vytváří něco důležitého, pevně usazeného v hodnotovém rámci. Odmítal jsem povrchnost a účelové využívání jeden druhého. Myslím, že právě takové nastavení, přivedlo do klubu dobré lidi, členy, kterých si velmi vážím.

Nyní vím, že přišel správný okamžik, abych širokou vztahovou síť, která je kolem mě, a kterou chci maximálně rozšiřovat, oslovil a spojil formou nadačního fondu k podpoře důležitých projektů, prospěšných pro celou Českou republiku. Uvědomuji si, že naše národní prosperita tkví ve vzdělané společnosti, plné kreativních lidí, odhodlaných bránit a rozvíjet své svobody a zároveň cítících odpovědnost za prostor, ve kterém žijí. Společně s podporovateli našeho nadačního fondu, chceme žít plnohodnotný a důstojný život v zemi, kterou máme rádi, rozvíjet její potenciál a předat jí v co nejlepším stavu generaci příští.

Ing. Luboš Drobík

Ano, chci přispět

Převodem na účet: Fio banka 2501193196 / 2010

Platba kartou a online převodem: